Giáo dụctin tức

Bốn mục tiêu giáo dục tiểu học theo luật giáo dục

Bốn mục tiêu giáo dục tiểu học theo luật giáo dục

Mục tiêu giáo dục được hiểu là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp. Trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân. Phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Mục tiêu giáo dục tiểu học theo luật giáo dục dành cho giáo dục bậc phổ thông được quy định tại điều 27 như sau:

Mục tiêu thứ nhất: Giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản. Phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên, phát triển khả năng tự học và học tập suốt đời. Tham gia vào cuộc sống lao động, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Mục tiêu thứ hai: Giáo dục tiểu học nhằm hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh. Chuẩn bị đầy đủ để học sinh tiếp tục học lên trung học cơ sở.

Mục tiêu thứ ba: Giáo dục trung học cơ sở nhằm củng cố và phát triển những kết quả giáo dục tiểu học, đảm bảo sao cho học sinh có học vấn phổ thông, nền tảng và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.

Mục tiêu thứ tư: Giáo dục trung học phổ thông nhằm đảm bảo cho học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cở sở. Hoàn thiện học vấn phổ thông và có hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp. Chính vì vậy, những bộ bàn ghế cũng như cơ sở vật chất của nhà trường là điều cần thiết. Tạo điều kiện để cho học sinh, sinh viên phát huy năng lực cá nhân của mình.

Những mẫu bàn ghế học tập là điều kiện cần và đủ để giúp cho con đường học tập trở nên dễ dàng hơn, bạn có thể xem qua các sản phẩm bàn ghế trường học của nội thất IRIS tại https://noithatiris.com.vn/ban-ghe-an.html

Với những mục tiêu trên, nền giáo dục Việt Nam hướng tới đào tạo con người, hội nhập toàn diện, trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng, tư duy cho người học. Góp phần xây dựng con người, xây dựng đất nước phát triển dựa vào tiềm lực con người. Trong tương lai, Việt Nam sẽ đủ sức mạnh, kiến thức để phát triển cùng với các quốc gia trên thế giới.

Xem thêm 

>> Tiêu chí chọn mua bàn ăn cơm cho gia đình

>> Xu hướng mua bàn ghế gỗ phòng ăn cho gia đình

 

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button